Rounds stats

Copyright © 2014-2017 elbandi. All rights reserved.
Address Shares Shares % Hash Rate (5 min avg)
Address Shares Shares % Hash Rate (5 min avg)
iPZUiYMUNHwjbfE5MNigUaM9Wb3D6vsmXH 36 48.11 0 kh/s
122a4bbc924760a913566244ba8659e987df0ee0 24 32.29 0 kh/s
iJHBQDqC2RPcsxW3Tn7yKDVHvb4MYKZ6hS 3 4.16 0 kh/s
37e892f0338b408f95d96c954d1ae66aa38d68d6 2 3.09 0 kh/s
iSj7ffKL8uqVyChkCXGbfe7mgmxH2AEYPw 2 2.91 0 kh/s
i6cwbyEayzjsWie8D9jfTdP16584aD1MSq 1 2.28 0 kh/s
iN6GUfpWhWviEunCAoknhGrUFS4JsfWyvL 1 1.32 0 kh/s
c6d083cd9d4794e5f08ee1f3ec4e9aea6a421e05 0 1.27 0 kh/s
i4KUpyBtrSEJpoZyXVCTV2K96RdvtYdCMp 0 1.1 0 kh/s
iQTJfCGYq2NGUrx3GQho7TUbMMpWuwMD5y 0 0.45 0 kh/s
iE15secEMdmSoRNn7U1jiAzytvCxJ3BfNw 0 0.3 0 kh/s
iS1sLxPkoA6oWVtvfYZQ9psiZyT2Yy6Pkx 0 0.29 0 kh/s
iMqsUU9fKQ91PcbPs8SjVXEKzXQexFF4pn 0 0.26 0 kh/s
i9gkvJVyaBhP2k3VtEgTD6G9J8HV2APTGu 0 0.21 0 kh/s
i7y1oLmSXmgLY3uZF5zQTUwx2DmrGLWMsW 0 0.2 0 kh/s
a9916f30438c013651e48d5858db72306fb56fb8 0 0.16 0 kh/s
i7xCk9dbyJvtrb9nXJ67UWZ2GYfVn6v8Xr 0 0.16 0 kh/s
iBUMibVi587JdHXJASXBMT6ZF6ysnvhDM4 0 0.13 0 kh/s
iGfesGe4VmcgxaQ6n4kxEf1BRV6m4xHfT6 0 0.12 0 kh/s
i5xA8VXkeHmnR8Dk6ujMUE9RCAZfk3zFoh 0 0.12 0 kh/s
iSMqApRseQD8r4d1AY961uZ556vzW9usQ1 0 0.12 0 kh/s
4164c9d43f1483856b61a4f4a1db6b459f3fed2b 0 0.09 0 kh/s
iNZyxBnkwxqGnUvr5PPsbCzGiBc9fCvvw1 0 0.09 0 kh/s
0234582cd447c208883aae2aa1a39ab64a5b26d8 0 0.09 0 kh/s
iQ6uVRB213qt1tXqNfsauoU6ixnA2MAivo 0 0.04 0 kh/s
iFHC3JHQiuH2TuReHab6r1Ea7iqVBXenDt 0 0.04 0 kh/s
3CQtzpFaYXHmHXgSrnu21KAaeM3EzWuZnL 0 0.03 0 kh/s
i7uDyH3THhCPthKmHobcrVGf2ruMAvqHpK 0 0.02 0 kh/s
iC5Hd1HY55whBG1e5tN2bLbbuMK5dz9FTe 0 0.02 0 kh/s
iKYZ9o3h51Shmqwv3LTFJUiXuKt2r4GiNX 0 0.02 0 kh/s
495d9c05a6ef4cc95beb541ef075928a529c6700 0 0.02 0 kh/s
f61d72388859f981910f5db822876a8188f0847d 0 0.01 0 kh/s
iHg4JtwQ2A6xAHRZ862RWjVQuWmeiTGZDv 0 0.01 0 kh/s
iCMuxC6Dezwu5c4QSrNiTnPNyKDwB5m5wh 0 0.01 0 kh/s
52cb4f619b3680a3721808fd465d089bc0d1600f 0 0.01 0 kh/s
i6JjzD59xpRpbJhfJ9z7ycUP3uBKWfmRxb 0 0.01 0 kh/s
i7kippkhBCUnBRKc3bDuBjVUcxzPCfqHAZ 0 0.01 0 kh/s
i6j588KDbaQGoz3YjM3NgAvijahEs2DW7w 0 0.01 0 kh/s
2c0a3516d604edbe353f7e762808fd669870e71f 0 0.01 0 kh/s
i3gBVR3mU9YE377CLdYHZ8CwRVRYuaaoGY 0 0.01 0 kh/s
iC9FhR6qfHfAFBxN69uJKJjpiaDbk44npP 0 0.01 0 kh/s
b131729b97265e8df6634f04dd4dd3efb0e48652 0 0.01 0 kh/s
301e77f9e76b554f0ad4b6dd85716059df4d8c79 0 0 0 kh/s
i9LkVGHUxQFm4HfYh4cUZYNCrXgoEy9dcP 0 0 0 kh/s
i7EmLUfe81AkxyiQiRKbFaBJokHcb5iSYv 0 0 0 kh/s
f6eaff7b7320c61660505e6e70551a22e4bcc2ca 0 0 0 kh/s
daa1d90a3b1931909dac0c9bc44daadf1a46e7c1 0 0 0 kh/s
iDugbfvd1ZrCkrg9fmwtwbmSN8Wo5q13CR 0 0 0 kh/s
i4FCR8uqdd29nsbLXXuheQLkL16oyfzTS7 0 0 0 kh/s
dc4bd0c226cabea25ebede9b090ca729350149cd 0 0 0 kh/s
iSKkAb57uJPrPEdYaBGiyVWmtjcmaKfbEf 0 0 0 kh/s
iK32NzDpkmMWkm9XyDGmuenaxDQWMtrhkd 0 0 0 kh/s
i4rZdZGKrWyL4Q8GbbWaq8S2GXjd5Rb3CC 0 0 0 kh/s
iRKv9nwSa77hovqKWdkarcbRhiv3bPHzr5 0 0 0 kh/s
i5b4UGEic7ojs6i9fbkSrNbjtKzpMTMHDZ 0 0 0 kh/s
8ef186482aa8dab10369d7d64bf8df2da623924a 0 0 0 kh/s
6a3ecad6225484727598a8541131f9d84f0661a2 0 0 0 kh/s
iBuZdJMCvpF4tyR133nAFWiXQWWUSRvnkU 0 0 0 kh/s
iDFpqbeKSUcZMuviAfnqvXHoRwjifatHhs 0 0 0 kh/s
iP53fup9VCXaaxxzTtGCxQ7g4niDMpEayP 0 0 0 kh/s
afa8879e89ac97bcff714aec05b8719664a8af2e 0 0 0 kh/s
i9tArH7KmmyUD3gBzenTceQnLxoUbjrrk5 0 0 0 kh/s
iJoekJcfkaiMqWqkNtj817wANXgcmGKuVC 0 0 0 kh/s
iCNAEm4Nj77FGLM2X2mpw4DR2qTU3fVtpf 0 0 0 kh/s
iLZLmBzdkDGam4MYfXtWrgXsYenEMiLWap 0 0 0 kh/s
iN2f5d1J5hQTnW9PnCuyF54erxget835sD 0 0 0 kh/s
i9XKM1BpvBDcScQgcnFLEgDvLMuoiwa64Q 0 0 0 kh/s
iMVvBMXLgqwfEihFyyUAcG295oL9W9PGon 0 0 0 kh/s
3EiHL1Eb6FcwVx4xYStRHaxvM4awkgrQC3 0 0 0 kh/s
iJzj3qawEitwuFSRFqjmcvp9Sdv1QxLrip 0 0 0 kh/s
iGVS2jJYXrafCa9WPstpWzXjCtSe24mzAB 0 0 0 kh/s
iPSbgHuEU62tZFaV86CmpsPEmxSR9MZ8gj 0 0 0 kh/s
i8dqFDEcZF3Ytgc8wQc8gWCfVpiLMxGhq1 0 0 0 kh/s
i3pe7G1AWaizF2xgv8JdaiLAZttvcMiQSe 0 0 0 kh/s
iFfz5zNhFiG1LJWaYgu1QPNdPYRkdKi6nB 0 0 0 kh/s
iJ8X9JkDXRqetV5tKLQXJUNSszUjzq2aEX 0 0 0 kh/s
iFqYZyJBYqYRJ2c7jYVYqACuGqQQWRgqDB 0 0 0 kh/s
iCm5s53QQUQcBpdnrjqDCvyKVWMCbSYXE1 0 0 0 kh/s
614a8e8ce9c4ad1fbce0c058f7e070f6c01142e7 0 0 0 kh/s
iFJB655HJg2zbSGPe1GDDko3ZyJF673dDT 0 0 0 kh/s
59f73e489ab8d87c329a00a810633f1749beb94c 0 0 0 kh/s
4204f07da4ea7175cab24c390bcaf513f823ae72 0 0 0 kh/s
i8Jzjxe8DEQSsnfMXyUmRLE5mYaEZCm6By 0 0 0 kh/s
iFfvG3WL2jsvb47GhcFdKMypyQMXTShdxW 0 0 0 kh/s
iGLA2VsqtcEN42ffnfvFB4pzbRxe8FuCcA 0 0 0 kh/s
i88gLmXr3QB7W2VYoC56b6NJdwcpnGCYTX 0 0 0 kh/s
iCWfkwY24MyrCMrhCyEUmpnEDvJPrrktyu 0 0 0 kh/s
iJtcSFBXpTrvN199YKVjp3G3taVFtvg9QK 0 0 0 kh/s
f46f3f5e3cc36198154824819ce6a72440a9b8a6 0 0 0 kh/s
iBTDEkHXbA2u8XyoyvE9phTJp76eCNF94t 0 0 0 kh/s
7f759798063a59327978122fa158ca0b1b97058b 0 0 0 kh/s
i6AKFAcXYgoRjexEKQ63tKZPpKsFTB6QpM 0 0 0 kh/s
iRoCVCDSVTyqqojyybMcbRpFU4HhdosVhP 0 0 0 kh/s
2aac4cd806262291ff5619b136b9830c77366c73 0 0 0 kh/s
83cf54b823c7f846fc563f07e30805eb022ee573 0 0 0 kh/s
3f31ec0cc63e725d6a0dc41b1fdc02e246403b6e 0 0 0 kh/s
iK3ou64i7bf1AVGSWhjKP6Yirdtam6sdxc 0 0 0 kh/s
3KKPskkVYsW1ZgLnfrnbni4yGsU53bazbH 0 0 0 kh/s
iMPvf6Gem5j3Nhq2Ys6Vz5hxCiEDubRp5e 0 0 0 kh/s
i6eDTtqavC8o666SR3RuAr8pr5pyfxeay1 0 0 0 kh/s
iAhZHwiNtre1XGPqHRhyc1amqbJ9KjoZqJ 0 0 0 kh/s
iPyX3TBHkjp5B897nuCQHySt7EuWj9NFx8 0 0 0 kh/s
iEnDFmogtxX2o26XSesmySy4c9PJaYZjxa 0 0 0 kh/s
iEHixk67HQD3mKkepE9YbXiJHekytXVbTN 0 0 0 kh/s
iP1dKCYNDBAjtDQVGsV5nAREXEEJrrGWos 0 0 0 kh/s
iBrdV3mjk9FNiW77qF9Y8rxeRfmxmQAV7Y 0 0 0 kh/s
iN1sgxt49UPicYZSz76uG4YwzwSH57zmQH 0 0 0 kh/s
iKoEseAr2HWkWy6pNoEABsCPYeN13qCexh 0 0 0 kh/s
035d114aa8a14164a7b55a21e3c674b8f5c7a29e 0 0 0 kh/s
2dfc7f51a08c8cad6cf6e05360a8d53ec7f9706d 0 0 0 kh/s
10b4c352945e9cd08c9f78c70d185c5351b94a13 0 0 0 kh/s
iDJFfMqZpFYXcEpZ4fZZnpEJoprd1o1b33 0 0 0 kh/s
3D4cNpyKXH9vLBb8W2rXst3s1rNpWFpufB 0 0 0 kh/s
013d55a4fa370422d0135f029ab349283a70acba 0 0 0 kh/s
fe5a6c39dcd1cc9ccd5d75526c69d9ef99731d22 0 0 0 kh/s
i4ZiCoASvcihZgHRjsXQ6YLneKKjsSW8ZH 0 0 0 kh/s
iCwy7tNsDqv6LspgsB5NWB2AEnFhaWNpyK 0 0 0 kh/s
9138c242b46a1c7fd2d79b7bca18a160316dcce9 0 0 0 kh/s
iNVHDynQd9B5pnmsFKgLqWnaqgvKGwxPA4 0 0 0 kh/s
iGiPQZiHcqyDiDsfhrtSqC16wbU753HjKv 0 0 0 kh/s
iDphTskpjDUQ5hALTSQn1w3U9wS4oQrXCa 0 0 0 kh/s
i7eCrq5pNiAUUXtpyVykPRoKnTAYNAVHu2 0 0 0 kh/s
i6sayjczUMEgZ35AHk8c2Zv4jgqRC9JG7V 0 0 0 kh/s
iEn8KZu5ourBUEStT4PNcJLyzs7x8FVDWf 0 0 0 kh/s
i3bBKGiMrFaVYzp9BNC4zmfZL16HYiy4L6 0 0 0 kh/s
i5cX9rZkpw3kJRGhHdT4c285ZyNDGCjzSW 0 0 0 kh/s
3KNsLxXf56cYcnw4T4Luv9cwj9PVpouymh 0 0 0 kh/s
iA17AFrbLASrkT13LHahMU1f7quGYWiFmy 0 0 0 kh/s
iKvnVxPp3ZjRHhepzbYmBG2icAA5jK9Xi4 0 0 0 kh/s
45f2ddc47d239626b926a0f7db35882bb04ac090 0 0 0 kh/s
iA6cWS4PAvMhpULKWvSFr9HLfREBJ4HMdo 0 0 0 kh/s
iFp2Q2ArZyHtgRHLYD27oQdGBF4nxmc6fi 0 0 0 kh/s
iDEAyTzGmedEW4xpwimnyiKAG9ZMsV2fSM 0 0 0 kh/s
iDYgS8wDrPFtzWDSvpvLX4r78W579RSNdx 0 0 0 kh/s
i46maRwRtkSUuUsGeviv6jdFPQdKH8N3c1 0 0 0 kh/s
iBZ7r7Li1GCFfC58gfKdPfMAYFPYAkDdTL 0 0 0 kh/s
i3zM7M25ZScbJMu8fZJ3MMnfNKW4BRaPQH 0 0 0 kh/s
iFyEv8zrx2CTXrDvGjdTj6GgSxthRTD9K4 0 0 0 kh/s
iRhN4LgYt3pv1Up4mLCkKmF7TW45oG31M7 0 0 0 kh/s
iDFRv82juCiY1eBHC9v36EYBj52efaFhQG 0 0 0 kh/s
i5FLjPUdY9vquLtSVr8w4DbkVLXQzqVhyi 0 0 0 kh/s
iEtZxn2CSBqHSuDKwp2qbgReMcGUzXVc8t 0 0 0 kh/s
iHoqoH2BsmfDVmykj1xcSJtWaVWEEUZ24Q 0 0 0 kh/s
iQYKbSLgPRq2HSzomus6TQVUHcgNPXpz8D 0 0 0 kh/s
iBa4U8fTyvV4z6cKbXoCZDDh4QcLtC1k38 0 0 0 kh/s
iDbmHBrkDchH1Fcvtj46r3eupSJToSBWkp 0 0 0 kh/s
iNE7TLkMaTnUPMCTBrbTTnqiMxbNFgJDbq 0 0 0 kh/s
iPFLogs6K9bXc3a3miChV1VvuMDNZZF8ii 0 0 0 kh/s
iNqcPggjtXdaLvCMXtBLQ8HutpV8iTCEgL 0 0 0 kh/s